Velkommen til broderloge nr. 11 Columbus I.O.O.F.

Velkommen til broderloge nummer 11 Columbus I.O.O.F.


Broderloge nummer 11 Columbus blev stiftet den 08. april 1884 og har domicil i Odd Fellow Palæet midt i det skønne København. Den flotte ejendom, danner rammerne for mange hyggelige og inspirerende timer i godt selskab. 

Logen afholder sine logemøder hver tirsdag i sæsonen, normalt med mødestart klokken 19:00 i logesalen som tager cirka 1,5 time, afhængig af dagsordenen. Inden logemødet starter er der mulighed for at få lidt broderligt samvær i havestuerne.

Vi går derefter til den selskabelige del, som er en væsentlig del af logens virke da det uformelle samvær efter logemødet er her du kan lærer dine logebrødre bedre at kende samt lære at have forståelse og respekt for andres meninger. Det er her vi får lidt at spise og drikke og der vil til tider være underholdning i form af foredrag, indlæg eller musisk indslag. Vi bestræber os på at slutte vores skønne aften senest klokken 23:00.

Sæsonen er hvert år fra 1. september til 15. maj, kun afbrudt af en lille julepause. I sommerens løb har broderloge nummer 11 Columbus en skovtur i juni måned og en kegleaften i august måned.

Der udarbejdes en mødeplan for et halvt år ad gangen, der beskriver de respektive møders starttidspunkt, indhold og lignende. Mødeplanen kan ses på hjemmesiden under ”mødeplan”. Mødeplanen trykkes i Odd Fellow Bladet, som alle brødre og søstre får tilsendt med posten en gang om måneden.

Der er absolut intet økonomisk eller materialistisk udbytte ved at være medlem af Odd Fellow Ordenen. Der skal faktisk betales et beløb hver måned for at være medlem. Udbyttet skal findes på et andet plan. Tilstedeværelsen får en ny dimension ved et aktivt samvær med ligesindede, hvor nye og givende venskaber knyttes. 

Vi har fire grundprincipper som vi følger, ud fra Odd Fellow Ordenens tre begreber, Venskab, Kærlighed og Sandhed

1. Besøg de syge

2. Begrav de døde

3. Opdrage de forældreløse

4. Hjælp de trængende

Vi sætter etikken i højsæde, hvorfor du igennem en etisk belæring vil blive et bedre menneske som kan forstå og respektere andre ligesindede, for ingen er mere end andre.

Har det vækket din interesse er du velkommen til at kontakte broderloge nummer 11 Columbus via kontakt formularen her på siden, eller kontakt broder overmester John Gwinner på om11@columbus.oddfellow.dk


Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input